Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                               (ISSN 2657-3334)

WYDANIA ARCHIWALNE

Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4 Zeszyt 5 Zeszyt 6 Zeszyt 7
Zeszyt 8 Zeszyt 9 Zeszyt 10 Zeszyt 11 Zeszyt 11 Zeszyt 11

Czasopismo znajduje się na poz. 1298 wykazu czasopism MNiSW Część B, z dnia 9 grudnia 2016 r. z przydzielonymi 7 pkt. za umieszczoną w nim publikację naukową.

Pełne teksty prac dostępne na:

  • www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php.

  • www.pneti.ajd.czest.pl
  • Aktualne wydanie:

    Zeszyt 11

    Rok 2018, Tom VI