Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                               (ISSN 2657-3334)

DO POBRANIA

Druk recenzji.pdf

Druk recenzji.doc

Oświadczenie 1.pdf

Oświadczenie 2.pdf

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.pdf

Wskazówki dla autorów.pdf

Aktualne wydanie:

Zeszyt 11

Rok 2018, Tom VI


>