Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences
(previously: Jan Dlugosz University in Czestochowa Scientific Issues.
Technology, Computer Science, Safety Engineering; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Reviewers in 2018

ŠČUREK Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
BAJDUR Wioletta Czestochowa University of Technology
GENEROWICZ Agnieszka Cracow University of Technology
GIL Alina Jan Dlugosz University in Czestochowa
GNATOWSKA Renata Czestochowa University of Technology
KRZYWAŃSKI Jarosław Jan Dlugosz University in Czestochowa
LIS Marek Czestochowa University of Technology
NOGA Henryk Pedagogical University of Cracow
PISAREK Jerzy Jan Dlugosz University in Czestochowa
ROMAN Andrzej Jan Dlugosz University in Czestochowa
SELIANINOV Mikhail Jan Dlugosz University in Czestochowa
SKIBNIEWSKA Krystyna University of Warmia and Mazury in Olsztyn
SOBIECKA Elżbieta Lodz University of Technology
STRADOMSKI Grzegorz Częstochowa University of Technology
Reviewers in 2017
BARČOVA Karla Technical University of Ostrava, Czech Republic
BERECZKY Ákos Budapest University of Technology and Economics, Hungary
KASHYTSKYI Vitalii Lutsk National Technical University, Ukraine
MELNYCHUK Mykola Lutsk National Technical University, Ukraine
METEŇKO Jozef Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
REITŠPÍS Josef University of Security Management in Košice, Slovakia
ŠČUREK Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
UHRIN Samuel Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
BAJDUR Wioletta Czestochowa University of Technology
DWORZECKI Jacek Police Academy in Szczytno
GIL Alina Jan Dlugosz University in Czestochowa
GNATOWSKI Adam Czestochowa University of Technology
KRZYWAŃSKI Jarosław Jan Dlugosz University in Czestochowa
LIS Marek Czestochowa University of Technology
NOGA Henryk Pedagogical University of Cracow
PISAREK Jerzy Jan Dlugosz University in Czestochowa
ROMAN Andrzej Jan Dlugosz University in Czestochowa
SELIANINOV Mikhail Jan Dlugosz University in Czestochowa
Reviewers in 2016
Bajdur Wioletta Technical University of Czestochowa, Poland
Buzalka Jan Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Ciesielski Wojciech Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Dworzecki Jacek Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Gil Alina Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Gnatowski Adam Technical University of Czestochowa, Poland
Kozik Tomas University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovakia
Krzywański Jarosław Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Kwapuliński Jerzy Medical University of Silesia, Poland
Lis Marek Technical University of Czestochowa, Poland
Metenko Josef Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Noga Henryk Institute of Technology, Pedagogical University of Cracow, Poland
Pisarek Jerzy Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Reitšpís Josef University of Security Management in Košice, Slovakia
Roman Andrzej Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Scurek Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
Selianinov Mikhail Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Szwaja Stanisław Technical University of Czestochowa, Poland
Turekova Ivana University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovakia
Uhrin Samuel Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Reviewers in 2015
Bajdur Wioletta Technical University of Czestochowa, Poland
Ciesielski Wojciech Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Dworzecki Jacek Police Academy in Szczytno, Poland
Gil Alina Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Gnatowski Adam Technical University of Czestochowa, Poland
Grzelka Janusz Technical University of Czestochowa, Poland
Krzywański Jarosław Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Kwapuliński Jerzy Medical University of Silesia, Poland
Lis Marek Technical University of Czestochowa, Poland
Noga Henryk Institute of Technology, Pedagogical University of Cracow, Poland
Pisarek Jerzy Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Roman Andrzej Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Scurek Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
Selianinov Mikhail Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Sitarz Maciej AGH University of Science and Technology, Poland
Szwaja Stanisław Technical University of Czestochowa, Poland

Aktualne wydanie:

Zeszyt 11

Rok 2018, Tom VI