Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences
(previously: Jan Dlugosz University in Czestochowa Scientific Issues.
Technology, Computer Science, Safety Engineering; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

TOPICS

Zagadnienia z zakresu techniki:

Zagadnienia z zakresu informatyki:

Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa

Aktualne wydanie:

Zeszyt 11

Rok 2018, Tom VI