International Journal of Engineering and Safety Sciences
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                               (ISSN 2657-3334)

Tom 2

Wstęp

Część I Merytoryczne Zagadnienia z Zakresu Edukacji Technicznej

Część II Merytoryczne Zagadnienia z Zakresu Edukacji Informatycznej

Część III Zagadnienia Efektywności Nauczania i Zdobywania Wiedzy

Aktualne wydanie:

Zeszyt 11

Rok 2018, Tom VI