International Journal of Engineering and Safety Sciences
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                               (ISSN 2657-3334)

Tom 5

Wstęp

Część I Zagadnienia z Zakresu Techniki

Część II Zagadnienia z Zakresu Zastosowań Informatyki

Część III Zagadnienia Związane z Problematyką Kształcenia

Aktualne wydanie:

Zeszyt 11

Rok 2018, Tom VI